تیم ما

آشنایی با تیم سآمکو

دکتر جواد حسینخانی
دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر
عضو هیأت مدیره و مدیر عامل

دکتر حسن اسداللهی
دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر
رئیس هیأت مدیره​ و تحلیلگر سیستم

مهندس سولماز کیخائی
دانشجوی دکترای تخصصی 
عضو هیأت مدیره و طراح رابط گرافیکی کاربر

دکتر علی رضا نوروزی
دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر
تحلیلگر داده

دكتر محمود عسكری
دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر
مدیر پشتیبانی و خدمات​

دكتر حسین مرادی
دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر
مدیر فنی

مهندس اسماعیل احمدپور
کارشناس ارشد MBA
مشاور مهندسی فرایند کسب و کار​

دكتر عبدالرضا رسولي كناری
دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر
طراح بانک اطلاعاتی​

دکتر فرهنگ جاریانی
دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر
مدیر پروژه های تحت وب​

مهدی قنادزاده

مهندس مهدی قنادزاده
مهندسی نرم افزار کامپیوتر
مدیر دپارتمان فروش​

هادی قنادزاده

مهندس هادی قنادزاده
مهندسی نرم افزار کامپیوتر
مدیر استوماسیون اداری و وب​

مهندس پرتو مرادی
مهندسی صنایع
مدیر پایگاه داده

پارسا بابایی
مهندسی نرم افزار کامپیوتر
مدیر پروژه BI​

وحید گلچین مهربانی

مهندس وحید گلچین مهربانی
کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
مدیر فناوری اطلاعات​